1955 Topps #71 Ruben Gomez

////1955 Topps #71 Ruben Gomez